Kariyer, hayat, para, amaç, seyahat hakkında yarı otobiyografik, yarı felsefi bir seri. (minimum klişe içerir).