Kutsal Sığır ve Kötülük Problemi: 2. Bölüm

Tanrı'nın güzel ahlakı, tıpkı eskiden Dünya'yı evrenin ortasına koyması gibi, insanı da Dünya'nın merkezine koyup, hayvanların üzerinde mutlak üstünlüğünü meşrulaştırdıktan sonra, tam ters istikamette bir "ama onlara iyi davranın" tembihi. Bunun iyi şeylere yolaçmayağı açık. Ama daha kötüsü, hayvanların çektiği acının ezici çoğunluğu insanoğlundan da eski.